22 55 56 65

Sterk Medvind på Vestlandet

Medvind lanserer kontor i Bergen med umiddelbar oppstart gjennom samarbeid med tidligere Possibility AS. Kontoret vil være en del av Medvind-familien og bygger på styrken fra begge miljøene. Behovet for vår kompetanse er sterkt økende, ikke minst i vestlandsregionen. Vinden har snudd på Vestlandet, og i Norge. De siste årene har det vært fokus på det grønne skiftet, digitalisering og bærekraftige løsninger. Både samfunnet og næringslivet opplever disrupsjon. Vestlandsregionen står helt sentralt i denne utviklingen. Det dukker opp nye spennende selskaper, samtidig som det tunge etablerte næringslivet går nye veier og gjør store endringer.

Alle trenger å bygge identitet, skape sin historie – og formidle den både internt og eksternt på best mulig vis. Denne utviklingen brenner vi for å være en pådriver av!

Med styrken fra begge miljøene skal Medvind innta en ledende posisjon på eventbaserte kommunikasjonsprosjekter. Vi vil ha dette som vår spesialitet. Denne kompetansen er begrenset i Norge,  og derfor har flere kunder brukt byråer fra Oslo eller internasjonale byråer når de har hatt lokasjon på flere steder.

Vår erfaring er at stadig flere kunder ønsker lokale samarbeidspartnere også på dette feltet, de etterspør lokal kunnskap og forankring koblet med internasjonal fagnivå og kompetanse. Det kan vi nå tilby for næringslivet på Vestlandet.

Vi har brukt god tid på å finne et miljø med komplementære egenskaper og med høyest mulig eventfaglig kompetanse. Det mener vi uten tvil at tidligere Possibility med 25 års drift frem til 2017 har. Med et suverent team på plass har vi sikret oss erfaring og kompetanse på øverste hylle fra første dag. Vi gleder oss til å skape nye opplevelser som betyr noe – for selskaper i vest, for vestlandsregionen, for landet, ja, for samfunnet!