22 55 56 65

 • Alle oppdrag er unike, alle oppdragsgivere er ulike.

  Men alle har det til felles, at en strukturert vei til målet fører til det beste resultatet.

 • Fase 1

  Avklaring

  Strategisk fase, der vi lytter og spør, og får innsikt i hva opp­dragsgiver ønsker å oppnå og hvilke rammer vi har. Vi skaper en samstemt oppfatning av hva som er formålet med oppdraget. Vi forankrer oppdraget strategisk, og staker ut en kurs. Vi definerer roller, oppgaver og ansvar i prosjektet. Vi gjør
  oss kjent med oppdragsgivers virksomhet og kultur, vi oppnår forståelse for bakgrunn, behov og ønsker – og gir kvalifiserte råd og anbefalinger. Som eksperter med ekstern kvalifisert kompetanse utfordrer vi kunde og prosjekt for å få mest mulig ut av eventet vi skal gjennomføre.

 • Fase 2

  Utvikling

  Kreativ fase der vi får alle ideer, tanker og innspill på bordet, før vi velger kongstanken, og utvikler et konsept for eventet. Vi bestemmer oss for hvilken opplevelse vi skal skape.
  Vi søker alltid å skape et konsept som kommuniserer valgte budskap, der eventet ofte inngår i en større kommunikasjonssammenheng.

 • Fase 3

  Planlegging

  I denne fasen skal alle puslebiter på plass for å lage det store bildet. Djevelen ligger i detaljene. Våre prosjektledere skaffer oversikt og setter alle oppgavene i prosjektet inn i vårt strukturerte planverk for hvordan vi skal løse alle oppgavene. Vi organiserer og iverksetter – forespør og avtaler, bestiller og avklarer, og gjør alt klar til avvikling. Vi sørger for påmelding. Vi holder i trådene og samarbeider som oftest tett sammen med oppdragsgiveres prosjektgruppe.

 • Fase 4

  Gjennomføring

  I denne fasen realiserer vi det vi har jobbet og planlagt for. Vår produsent og teamet rigger og tester, før vi sørger for knirkefri gjennomføring. Vi har alltid på plass et Medvindteam som sør­ger for å ta vel imot deltakere og bidragsytere – programmet skal sitte, maten skal smake, smilet skal smitte. Vi sprer vår trygghet til oppdragsgiver, leverandører, bidragsytere og andre involverte.

 • Fase 5

  Evaluering

  Vi evaluerer i etterkant hvordan det hele gikk, slik at vi lærer av det som gikk bra, og av det som kan gjøres bedre. Det bruker vi spesielt til neste gang samme event skal avvikles og generelt til å heve kvaliteten på alt vi gjør som selskap.